Els nostres avantpassats van estendre la zona dedicada al conreu de la vinya mitjançant la creació de feixes separades per marges de pedra seca, treta dels estrats de gresos i calcàries del propi terreny.

Hem tornat a plantar vinya en les mateixes feixes, respectant el paisatge històric i aprofitant els sòls que durant anys havien quedat en guaret. Hem emparrat les vinyes amb pals de fusta, en espatllera o algunes en vas.

 

Les varietats

 El celler Sanmartí aposta per les varietats autòctones i ancestrals de la vinya, tal i com es cultivaven a la Propietat fa centenars d'anys. D'aquesta manera en aquests moments tenim vinyes de Garnatxa, Sumoll, Mandó, Macabeu i Picapoll. 

 

 

Els sòls

 Els sòls de Sanmartí són moderadament profunds i de textura moderadament fina formats sobre margues i calcàries Paleògens. Són sòls amb una capacitat de retenció d’aigua limitada, que amb les condicions climàtiques de la zona, faran que les produccions siguin limitades però d’una elevada qualitat. 

 

El Cultiu

 Al Celler Sanmartí només treballem en cultiu ecològic, respectant la biodiversistat de la zona. D'aquesta manera, totes les nostres vinyes estan certificades pel CCPAE.